0 342 211 99 00

Tıbbi Birimler

Yenidoğan Yoğun Bakım (KUVÖZ)

Yenidoğan Yoğun Bakım (KUVÖZ)

Küvöz: Özellikle erken doğmuş ya da yeni doğmuş zayıf, dayanıksız bebeklerin, bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla yerleştirildiği, belirli sıcaklığı olan aygıttır.

Hangi bebeklerde küvöz gerekebilir?

  - Prematüre bebeklerde (35 haftanın altındakilerde)
  -Bebek normalde olmasından daha küçük doğduysa
  - Solunum sıkıntısı yaşayan bebekler
  - Kalp ritminde bir bozukluk olan bebekler
  -Emme refleksi gelişmemiş bebekler
  -Çeşitli genetik hastalıkları olan bebekler
  -Sezeryanla doğan bebekler normal doğumda olduğu gibi akciğerlerdeki sıvının atımını rahat yapamayabilir. Bu da solunum güçlüğüne neden olabilir.
  Vücut sıcaklığı belli bir düzeyde tutamayanlar küvöze alınır. Yeni doğanlar vücut ısısını ayarlamakta zorlanırlar. Bu nedenle bebekler kendi ısılarını koruyana kadar ve kendi ısıları yükselene kadar beklenir. Ondan sonra da kuvöz ısısı düşürülerek bebekler kuvözden çıkartılır.