Hekim Kadromuz / Uzm. Dr. Erkan ÖZGÜÇLÜ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Uzm. Dr. Erkan ÖZGÜÇLÜ

Kişisel Bilgiler

deva@devahastesi.com

Uzm. Dr.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

Eğitim Bilgileri

Hekimlik Eğitimi : Hacettepe Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi : Hacettepe Üniversitesi

Araştırma ve Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Additional effect of pulsed electromagnetic field therapy on knee osteoarthritis treatment: a randomized, placebo-controlled study

Ozgüçlü E, Cetin A, Cetin M, Calp E. Clin Rheumatol. 2010 Aug;29(8):927-31.

Clinical trial: interferential electric stimulation in functional dyspepsia patients - a prospective randomized study

Köklü S, Köklü G, Ozgüçlü E, Kayani GU, Akbal E, Hasçelik Z. Aliment Pharmacol Ther. 2010 May;31(9):961-8.

Sciatic nerve paralysis following arteriovenous malformation embolization

Ozgüçlü E, Kiliç E. Am J Phys Med Rehabil. 2009 Jan;88(1):82.

An older woman with buckling spinal deformity: a spinal tuberculosis outcome

Ozgüçlü E, Kiliç E, Cetin A. Am J Phys Med Rehabil. 2008 Dec;87(12):1051.

A knee osteoarthritis connected with hallux valgus-related pes planus

Ozgüçlü E, Kiliç E, Kaymak B. J Biomech. 2008 Dec 5;41(16):3523-4.

Bilateral foot drop after intestinal surgery: peroneal neuropathy unabated in elderly patients

Kiliç E, Ozgüçlü E, Erol O, Ozçakar L. J Am Geriatr Soc. 2007 Nov;55(11):1897.

Evaluation of the patient positioning during DXA measurements in daily clinical practice

Cetin A, Ozgüçlü E, Ozçakar L, Akinci A. Clin Rheumatol. 2008 Jun;27(6):713-5

Supraclavicular mass disguising as thoracic outlet syndrome

Ozgüçlü E, Ozçakar L. Rheumatol Int. 2006 Jun;26(8):777-8.

Tuning into silence but whistling: an old man with aphasia

Kara M, Ozçakar L, Ozgüclü E, Hasçelik Z, Kaymak SU. J Am Geriatr Soc. 2005 Sep;53(9):1639-40

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Effect of PEMF on knee Osteoarthritis: A Randomized , Double Blind, Placebo Controlled Study. Ozgüçlü E, Cetin A., Cetin M, Calp E. ECPRM 2008. Oral Presentation.

Falls and Osteoporosis in Elderly. Ozgüçlü E., Cetin A., Şahin H, Gökçe Kutsal Y. ECPRM 2008.Poster Presentation.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler *Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Giyim Tercihlerinin D Vitamini ve Kemik Mineral Dansiteleri Üzerine Etkisi. Yeşim Gökçe Kutsal, Erkan Özgüçlü, Sevilay Karahan. Türk Osteoporoz Dergisi. 2011;17:85-8

Oksipital Kondil ve Çoklu Kosta Kırığı Olan Hastada Gecikmiş Brakial Pleksopati Tedavisi. Özlem Erol, Levent Özçakar, Erkan Özgüçlü, Bayram Kaymak, Bilal Yılmaz, Mehmet Sırmalı. Romatol Tıp Rehab 2005; 16(3): 206-209.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İleri derece diz osteoartritli Hastalarda Artroplasti Korkusu. Erkan Özgüçlü. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Sinoviyal Sıvıdan Mezenkimal Kök Hücre Elde Edilmesi, Hücrelerin Kondroblast Farklılaşmasına Pulse Elektromanyetik Alan Etkisinin Elektron Mikroskop İncelenmesi. Erkan Özgüçlü, Alp Çetin, Zafer Hasçelik, Duygu Uçkan Çetinkaya, Emine Kılıç, Figen Kaymaz. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Sözel Sunum.

Yeşim Gökçe Kutsal, Erkan Özgüçlü, Sevilay Karahan, Ergun Karaağaoğlu. Sunshine, Vitamin D and Bone Mineral Density Association in Osteoporotic Women. Geriatrics 2008. Poster.

Erkan Özgüçlü, Serdar Sipahioğlu, Emrah Sayıt, Ahmet İnanır. Aşil kısalığı olan hastada Spontan Gastroknemius Rüptürü ve Hematom; Tenis Leg. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster. *Erkan Özgüçlü, Ahmet İnanır. Dev Aort Anevrizmasına Bağlı Vertebral Destrüksiyon: Ölümcül Bir Bel Ağrısı Nedeni. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Erkan Özgüçlü, Ahmet İnanır, Şule Arslan. Uzun Süre Çömelmeye Bağlı Bilateral Peroneal Sinir Paralizisi. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Erkan Özgüçlü, Erkan Kılıç. Enfektif Endokardit Sonrasında Spondilodiskit. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Erkan Özgüçlü, Ahmet İnanır. Konjentinal Brakimetacarpus ve metatarsus: Olgu Sunumu. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Erkan Kılıç, Erkan Özgüçlü, Yeşim Gökçe Kutsal. İntratekal kemoterapi Sonrasında Oluşan Spinal Kord Atrofisi. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Erkan Özgüçlü, Alp Çetin, Zafer Hasçelik. Vertebra destrüksiyonları ve parapleji: kaza değil metastaz. Ulusal Ftr Kongresi 2011. Poster.

Erkan Kılıç, Erkan Özgüçlü, Alp Çetin. Nodüler osteoartrite eşlik eden eroziv osteoartrit: bir sosis armak olayı. Ulusal Ftr Romatizmal hastalıklar kongresi 2008. Poster.

  • Görüntülediğiniz Hekim İle İlgili Online Randevu Alabilirsiniz

    Randevu Al
  • Görüş ve Önerilerinizi Buradan İletebilirsiniz

    Mesaj Gönder