Kalite Yönetimi / Ziyaretçi Kuralları

Ziyaretçi Kuralları

Hasta ziyaretinde amaç nedir?
● Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi).
● Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek.
● Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak.

Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usulüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

Hastanemizde ziyaret hangi günlerde ve saatlerde yapılmaktadır?
● Hastanemizde her gün ziyaret vardır.

Ziyaret saatleri hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
● Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
● Hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir
● Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.
● Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir?
● Yoğun bakımda yatan hastalar
● Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
● Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
● Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır).

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?
● 10 yaş altı çocuklar
● Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar
● Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
● Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
● Doktorunu izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
● Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.
● Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika).
● Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
● Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
● İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.
● Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek getirmeyiniz.
● Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
● Hastalara getirilebilecek armağan; kitap,yapma çiçek, kolonya olabilir. Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
● Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
● Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
● Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
● Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?
● Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
● Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler.
● Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.
● Uyuyan hastalar rahatsız olur.
● Hasta hakları ihlal edilir.

Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.Lütfen kurallara uyunuz.

Sağlıklı günler dileriz...