Hekim Kadromuz / Uzm. Dr. Mehmet ÜNLER

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)

Uzm. Dr. Mehmet ÜNLER

Kişisel Bilgiler

deva@devahastesi.com

Uzm. Dr.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Eğitim Bilgileri

Hekimlik Eğitimi :  Ankara Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi : Gazi Üniversitesi

Çalıştığı Kurumlar

2015-2015 / 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servisi 

2016-2021 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2021-2022 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Tıbbi Yetkinlik ve İlgi Alanları

Duygu durum Bozuklukları

Şizofreni

İki Yönlü Bozukluk

Anksiyete Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travmatik Stres Bozukluğu Sonrası

İntihar

Akreditasyon

Katıldığı Kurs ve Kongreler

BDPD Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi (Modül 1)

BDPD bilişsel davranışçı terapi için klinik beceri eğitimi (Modül 2)

Türk Psikiyatri Derneği'nden Destekleyici Psikoterapi Temel Eğitimi (Modül 1-2)

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (Ünite 1)

Araştırma ve Yayınlar

Ünler M, Coşar B (2018) Nadir Bir Likantrofi Fenomeni: Likantrofik İntermetamorfoz. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi PS-035, İzmir.

Ünler M, Aşkın EK, Coşar B (2018) Sekonder Koro Sendromu ile Seyreden Bir Şizofreni Olgusu. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi PS-044, İzmir.

Ünler M, Aşkın EK, Karadağ RF (2018) Beden Dismorfik Bozukluğu- Psikoz mu, Nevroz mu? 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi PS-039, İzmir.

Ünler M, Ertek İE, Coşar B, Arıkan Z (2019) A Case of Psychosis with Catatonic Properties in a Patient with Anabolic Steroid and HcG Abuse. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi PS-038, Antalya. 

Tamdemir SE, Ünler M, Ertek İE, Arıkan Z (2019) Klozapine Bağlı Obsesif Kompulsif Belirtiler Gelişen 2 Olguda Klonazepam Kullanımının Etkililiği ve Güvenliği. 4. Psikiyatri Zirvesi PS-105, Antalya.

Uçar SÖ, Ünler M, Ertek İE, Coşar B ve Arıkan Z (2019) Olgu Serisi: Gamma Knife Ventral Kapsülotomi Yapılan 4 Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastasının İzlemi. 4. Psikiyatri Zirvesi SS-029, Antalya.

Ünler M, Ertek İE, Afandiyeva N, Kavutçu M, Yüksel N (2020) Bipolar Depresyon ve Unipolar Depresyon Tanılı Hastaların Oreksin-A, Ghrelin ve Nöropeptit Y Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması ve Semptom Profiliyle İlişkisi. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi SS-044.

Ünler M, Ertek İE (2020) Akut Ajitasyon Tablosuna Yaklaşımda Psikiyatri Hekimlerinin Bilgi ve Tutumları. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi SS-090.

Selvi HC, Ünler M (2020) Oneiroid Sendrom ile Takip Edilen Bir Wilson Hastalığı Olgusu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi PS-019. 

Ertek İE, Bozdağ MÇ, Ünler M, Yurtseven ÇH, Candansayar S (2022) Türkiye’de Bir Psikiyatri Polikliniğinde Kadın Hiperseksüalitesinin Klinik Görünümü: Hastaların Tanı ve Travma Öyküsü Bağlamında Retrospektif Analizi. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu, SS-011, İzmir 

Ertek İE, Ünler M, Pençe AY, Kayalar A (2022) Premenstrual Disforik Bozukluk’un Sıklığı, Öngördürücüleri ve Afektif Mizaçlarla İlişkisi. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu, PS-102, İzmir.

Yayınlanmış Makaleler:

Koparal B, Ünler M, Utku HÇ, Candansayar S (2021) Revolving Door Phenomenon and Related Factors in Schizophrenia, Bipolar Affective Disorder and Other Psychotic Disorders. Psychiatria Danubina, 33(1), 18-26. 

Ünler M, Ertek İE, Afandiyeva N, Kavutçu M, Yüksel N (2022) The Role of Neuropeptide Y, Orexin-A and Ghrelin in Differentiating Unipolar and Bipolar Depression: A Preliminary Study. Nordic Journal of Psychiatry, 76(3), 162-169.

Ünler M, Ertek İE, Coşar B, Arıkan Z (2022) A Case of Psychosis with Catatonic Features Triggered by Human Chorionic Gonadotropin After Anabolic Steroid Abuse. Psychiatria Danubina, 34(1), 91-93.

Ünler M, Menkü BE, Coşar B (2022) Mianserin-Induced Peripheral Edema and Review of Literature. Psychiatric Annals, 52(5), 213-216.  

Ünler M, Tamdemir SE, Ertek İE, Arıkan Z (2022) Clozapine-Induced Obsessive-Compulsive Symptoms and Augmentation with Clonazepam: Risks and Rationales. Turkish Journal of Psychiatry, 0(0), 1-5.

Ertek IE، Bozdağ Mç، Ünler M، Yurtseven CH، Candansayar S (2022) : Clinical presentations of feminine hypersexuality in a psychiatric outpatient clinic in Turkey: a retrospective analysis of patients in the diagnostic and trauma concept. Sexual and Compulsive Health, 0(0), 1-21.

  • Görüntülediğiniz Hekim İle İlgili Online Randevu Alabilirsiniz

    Randevu Al
  • Görüş ve Önerilerinizi Buradan İletebilirsiniz

    Mesaj Gönder