Hekim Kadromuz / Uzm. Dr. Recep AKGEDİK

Göğüs Hastalıkları

Uzm. Dr. Recep AKGEDİK

Kişisel Bilgiler

deva@devahastesi.com

Uzm. Dr.

Göğüs Hastalıkları

Eğitim Bilgileri

Hekimlik Eğitimi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi : Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

Dr/Sorumlu Tabip Konya Halkapınar Sağlık Ocağı 2002-2004
Dr Ankara Mamak S.G.B. Ortaköy Sağlık Ocağı 2004-2005
Askeri Tabip                     Muş-49. İç Güv. Piy. Tg. Kom. Yrd 2004-2005
Dr Ankara Mamak S.G.B. Boğaziçi Sağlık Ocağı 2005-2006
Asistan Dr.
/ Uzmanlık Eğitimi
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları ABD 2006-2010
Uzm. Dr. / Başhekim Yrd. Ordu Devlet Hastanesi 2010-2013
Yrd. Doçent. Dr Ordu Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Başkanı 2013-2014
Yrd. Doçent. Dr Ordu Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi 2014-2016

Tıbbi Yetkinlik ve İlgi Alanları

Pulmoner Tromboembolizm

Yoğun Bakım

Akciğer Enfeksiyonları

Plevra Hastalıkları

Akciğer Kanseri

Girişimsel Bronkoloji

Katıldığı Kurs ve Kongreler

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Belgesi

Polisomnografi Sertifikası

Yoğun Bakım Kurs Sertifikası

Sigara Bırakma Danışmanlığı Sertifikası

Araştırma ve Yayınlar

Bleomisine Bağlı Deneysel Akciğer Fibrozisinde Resveratrol'ün Tedavide Etkisi. Effect of Resveratrol on Treatment of Bleomycin Induced Pulmonary Fibrosis in Rats (Tez Danışmanı: Prof Dr. Zeki YILDIRIM).

A. SCI VE SCI EXPENDED DERGİLERDE YAYIMLANAN ÇALIŞMALAR VE OLGU SUNUMLARI

Akgedik R, Karamanli H, Kizilirmak D, Kurt AB, Öztürk H, Yildirim BB, Çakir L. Mounier-Kuhn syndrome (tracheobronchomegaly): An analysis of eleven cases. Clin Respir J. 2016 Dec 27. doi: 10.1111/crj.12600. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28026118.

Akgedik R, Kurt AB, Gunaydin ZY. Scimitar Syndrome With an Absent Right Upper Lung Lobe. Publication stage: In Press Uncorrected Proof. The American Journal of the Medical Sciences Published online: December 5, 2016

Akgedik R, Karamanli H, Kurt AB, Günaydın ZY. Usefulness of admission red blood cell distribution width as a predictor of severity of acute pulmonary embolism. Clin Respir J. 2016 Dec 7. doi: 10.1111/crj.12595. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27925452.

Karamanli H, Akgedik R. Lung damage due to low-voltage electrical injury. Acta Clin Belg. 2016 Nov 1:1-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27800714. doi.10.1080/17843286.2016.1252547

Karamanlı H, Kizilirmak D, Akgedik R, Bilgi M. Serum levels of magnesium and their relationship with CRP in patients with OSA. Sleep and Breathing, 2016. doi: 10.1007/s11325-016-1402-4

Akgedik R, Karamanlı H, Aytekin İ, Bekir Kurt A, Öztürk H, Eren Dağlı C. Swyer-James-Macleod syndrome mimicking an acute pulmonary embolism: A report of six adult cases and a retrospective analysis. Clin Respir J. 2016 Jul 12. doi:10.1111/crj.12529. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27402385.

Günaydın ZY,Bektas O, Akgedik R. The Effects of Treatment in Patients with Childhood Asthma on Elastic Properties of Aorta, CardioVascular Journal of Africa. Accepted *Akgedik R, Karakahya M, Akgedik Ş, Günay Ş, Kurt AB. Pathological Rib Fracture As The First And Only Sign Of Occult Follicular Thyroid Carcınoma: A Rare Case / Okkült Foliküler Tiroid Karsinomunun İlk ve Tek belirtisi Olarak Patolojik Kot Fraktürü; Nadir Bir Olgu. GKDCD. Accepted

Akgedik R, Karamalı H, Günaydın ZY, Uzun K. A Uncommon Cause Of Diffuse Alveolar Hemorrhage; Dissection Of Aorta / Nadir Bir Diffüz Alveoler Hemoraji Nedeni; Aort Diseksiyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2017;25(1):147-150. Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13024.

Akgedik R, Dagli CE, Kurt AB, Ozturk H, Tas N. The association of Mounier-Kuhn Syndrome and Pulmonary Aspergillomas in a patient: A case report. Balkan Med J 2016;33:585-6. DOI: 10.5152/balkanmedj.2016.150397.

Yildirim Z, Bozkurt B, Ozol D, Armutcu F, Akgedik R, Karamanli H, Kizilirmak D, İkizek M. Increased Exhaled 8-Isoprostane and Interleukin-6 in Patients with Helicobacter pylori Infection. Helicobacter. 2016 Apr 8. doi: 10.1111/hel.12302. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27061444.

Yildirim BB, Akgedik R, Akgedik S, Nazaroglu H. Pulmonary alveolar proteinosis in a marble worker. Int J Occup Med Environ Health. 2016;29(5):871-6. doi: 10.13075/ijomeh.1896.00723. PubMed PMID: 27518894.

Karamanli H, Kiyici A, Arik B, Efe D, Akgedik R. Influence of obstructive sleep apnea on ischemia-modified albumin levels and carotid intima-media thickness. J Investig Med. 2016 Mar 30. pii: jim-2016-000063. [Epub ahead of print]

Bektaş O, Günaydın ZY, Karagöz A, Bayramoğlu A, Akgedik R. Predictors of successful percutaneous transvenous mitral commissurotomy using the Bonhoeffer Multi-Track system in patients with moderate to severe mitral stenosis: Can we see beyond the Wilkins score? Anatol J Cardiol. 2015 Oct;15(10):850-2. doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6574.

Akgedik R, Günaydin ZY, Bektaş O, Karagöz A. Spontaneous hemothorax due to dabigatran use in a patient with atrial fibrillation. Clin Respir J. 2015 Jun 17. doi: 10.1111/crj.12327. [Epub ahead of print]

Akgedik R, Aytekin I, Kurt AB, Eren Dağlı C. Recurrent pneumonia due to olive aspiration in a healthy adult: a case report. Clin Respir J. 2015 Mar 2. doi: 10.1111/crj.12279. [Epub ahead of print]

Akgedik R, Günaydın ZY, Kızılırmak D, Gürel YE. Spontaneous Isolated Pericardial Tamponade Associated with Warfarin. Balkan Med J. 2015;32:135-6.

Günaydın ZY, Bektaş O, Akgedik R, Kaya A, Acar T. Recurrent Kounis syndrome. How should be the long-term treatment of Kounis syndrome? Int J Cardiol. 2014 Nov 6;177(3):1042-1043. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.048.

Akgedik R, Akgedik S, Karamanlı H, Uysal S, Bozkurt B, Ozol D, Armutcu F, Yıldırım Z. Effect of resveratrol on treatment of bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Inflammation. 2012 Oct;35(5):1732-41.

Ozol D, Carlıoğlu A, Karamanlı H, Akgedik R, Karakurt F, Yıldırım Z. Influence of snoring on microalbuminuria in diabetic patients. Sleep Breath. 2011 Sep;15(3):295-300.

Alici O, Kasapoglu B, Alkan R, Sarifakioglu E, Akgedik R, Bozalan R, Kosar A, Sahin H. An unusual presentation of acute brucellosis with thrombocytopenia and maculopapular rash. J Infect Developing Countries 2007; 1(2):220-223.

B. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE OLGU SUNUMLARI

Adil Bayramoğlu, Zeki Yüksel Günaydın, Osman Bektaş, Recep Akgedik, Hasan Öztürk. Sol Ventrikül Apeks Trombüsünün Trombolitik Tedavi ile Başarıyla Çözülmesi. Successful Lysis of a Left Ventricular Apical Thrombus by Thrombolitic Therapy. Türkiye klinikleri. 1. 2016. Doi:10.5336/caserep.2015-47996

Karamanlı H, Aygün F, Akgedik R. Relationship Between Severity of Obstructive Sleep Apnea and PR Interval. Koşuyolu Heart Journal. doi: 10.5578/khj.10913 *Karamanlı H, Kayhan F, Akgedik R. Depressive Symptoms in Patients with Obstructive Sleep Apnea. Turk Thorac J. DOI: 10.5578/ttj.30503

Akgedik R, Gunaydin ZY, Yildirim BB, Dagli CE, Bektas O. What should be done in the event of simultaneous massive pulmonary embolism and myocardial infarction with ST elevation? Turk Kardiyol Dern Ars 2015;43(8):734-738 doi: 10.5543/tkda.2015.43490

Akgedik R, Kurt NH, Akgedik S, Kurt AB, Yildirim Z. Endobronchial Lipoma Presenting With Localized Wheezes: A Case Report. Med-Science. 2015. doi: 10.5455/medscience.2015.04.8276

Taş N, Korkmaz H, Yağan Ö, Korkmaz M, Akgedik R. An Unusual Case of Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in a Laryngectomized Patient: Rolled Tissue. Foreign Body Aspiration Through Stoma. Case Report. Med-Science. 2014; 3(4): 1743-50. doi: 10.5455/medscience. 2015.04.8229

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE OLGU SUNUMLARI

Recep Akgedik, Yasemin Kaya, Hasan Öztürk. Polmonary aspergilloma, 2 case report. Black sea med journal. Accepted.

Yasemin Kaya, Ebru Çanakçı, Nilay Taş, Recep Akgedik. Trombosit Transfüzyonuna Bağlı Gelişen Akut Akciğer Hasarı Olgusu. A Case of Acute Lung Injury Due to Platelet Transfusion. ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2015):ek9-11.

Recep Akgedik, Necla Hare Kurt, Deniz Kızılırmak, Ali Bekir Kurt, Berna Botan Yıldırım. A Huge Pulmonary Sequestration In An Elderly Patient; A Case Report. Yaşlı Hastada Çok Büyük Boyutlu Pulmoner Sekestrasyon Olgusu. ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2015):e172-e175

Yıldırım Z, Akgedik R. Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Patogenez ve Genetik. Tıp Araştırmaları Dergisi: Cilt 8, Sayı özel (2010): 7-10.

Karakurt F, Çarlıoğlu A, Akgedik R, Yıldırım Z, Bozkurt B, Işık A, Turgut F. İzole Sternum Kırığı ile Prezente Olan Primer Hiperparatiroidizm Olgusu. Yeni Tıp Dergisi 2010;27: 181-183.

Özol D, Akgedik R. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Derleme. Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 201-204.

D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Lutfullah Çakır, Gulali Aktaş, Ozgur Enginyurt, Recep Akgedik. Relationship between Red Cell Distribution Width and Mean Platelet Volume with Asthma. Abstract: 2118 - P-1105. 20. WONCA Europe Conference 2015. 22-25 October 2015. İstanbul / Turkey.

Canan Eren Dagli, Recep Akgedik, Berna Botan Yildirim, Rezzan Gunaydin. Adalimumab and etanercept induced asthma. 25th Annual Congress of the European Respiratory Society. 26 - 30 September 2015 / Netherlands, Amsterdam. Eur Respir J 2015; 46: Suppl. 59. PA650.

Zeki Yüksel Günaydın, Osman Bektaş, Ahmet Kaya, Ahmet Karagöz, Recep Akgedik, Emine Yurdakul Ertürk, Abdullah Dağlı, Abdullah Erdil. The Effects of Steroids Used for the Treatment of Childhood Asthma on Aortic Stiffness. OP-153

Akgedik R, Gunaydın ZY, Kizilirmak D, Acar T. Cardiovascular Emergencies. Spontaneous Haemopericardium And Cardiac Tamponade Associated With Warfarin. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014, Belek-Antalya / Turkey. P-0692.

Akgedik R, Aytekin I. Swyer James Macleod Syndrome; Report of 4 Cases. 22th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular And Thoracic Surgery. İstanbul Convention & Exhibition Center 03-06 April 2014, Istanbul /Turkey. ASCVTS’14; P2-191.

Aytekin I, Koc A, Kumas Solak S, Akgedik R. Pericardial Window In Patient With Contralateral Pulmonary Collapse. 22th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular And Thoracic Surgery. İstanbul Convention & Exhibition Center 03-06 April 2014, Istanbul /Turkey. ASCVTS’14; P2-183.

Aytekin I, Akgedik R, Akgedik S. Thoracic Splenosis A Case Report. 22th Annual Meeting Of The Asian Society For Cardiovascular And Thoracic Surgery. İstanbul Convention & Exhibition Center 03-06 April 2014, Istanbul /Turkey. ASCVTS’14; P2-204.

Ozol D, Karamanli H, Akgedik R, Uysal S. Influence of tiotropium bromid on airway inflammation and symptom in COPD patients. 21st ERS annual Congress, Amsterdam, Netherlands. September 24-28 2011. Eur Respir J 2011; P870.

Bozkurt B, Karamanli H, Akgedik R, Ozdal MP, Tirhis MH, Yildirim Z. Asthma and Allergic Diseases in Patients with Behçet's Disease. 20th ERS annual Congress, Barcelona, Spain. September 18-22 2010. Eur Respir J 2010; E3952

Ozol D, Carlioglu A, Karamanli H, Akgedik R, Yildirim Z. Relationship Between Snoring-Sleep Apne and Diabetic Complications. 20th ERS annual Congress, Barcelona, Spain. September 18-22 2010. Eur Respir J 2010; E2248

Duygu Ozol, Cemile Koca, Recep Akgedik, Murat Aydin, Zeki Yildirim, Ramazan Yigitoglu. Prevalence of metabolic syndrome in women asthma patients: role of adipokines. 19th ERS annual Congress, Vienna, Austria, September 12–16, 2009. P3412.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Recep Akgedik, Harun Karamanlı, İlknur Aytekin, Ali Bekir Kurt, Hasan Öztürk, Canan Eren Dağlı. Swyer-James Macleod Sendromu Akut Pulmoner Emboliyi Taklit Ediyor Mu? 6 Yetişkin Olgu ve Retrospektif Analizi. Sözel sunu OK-20. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2016. Çeşme / İzmir.

Recep Akgedik, Yasin Yağız. Mean Platelet Volümde Azalma Allerjik Havayolu Hastalıklarında İnflamasyon ve İnflamasyon Alanının Genişliği ile ilişkili mi?. EP-066. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2016. Çeşme / İzmir.

Recep Akgedik, Hamza Çınar. Göğüs Hastalıkları Pratiğinde “Chilaiditi Sendromu” . EP-172. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2016. Çeşme / İzmir.

Recep Akgedik, Ali Bekir Kurt. Sağ Akciğer Üst Lob Yokluğuyla Birlikteliği Olan Scimitar Sendromu / Scimitar Syndrome with an Absent Right Upper Lung Lobe EP-344. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2016. Çeşme / İzmir.

Recep Akgedik, Harun Karamanlı, Ali Bekir Kurt. Can the red blood cell distribution width predict the obstruction level of the pulmonary vascular bed in patients with acute pulmonary embolism? Sözel Sunu SS-053. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi.6-10 Nisan 2016/Antalya

Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak. Erişkin Yaşta Tanı Alan Çift Arkus Aorta Olgusu. PS252. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Deniz Kızılırmak, Recep Akgedik. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis Olgusu. PS150. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Recep Akgedik, Hasan Öztürük. Pulmoer Aspergillomada İntrakaviter Yerçekimi Bağımlı Hareketlilik Bulgusu. PS091. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Berna Botan Yıldırım, Canan Eren Dağlı, Recep Akgedik, Selen Uslu. Akut Pulmoner Tromboemboli ile Komplike Olan İdiopatik Pulmoner Fibrozisli Bir Olgu. PS032. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya. Recep Akgedik, Harun Karamanlı. Aort diseksiyonuna Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji Sendromu: Nadir Bir Olgu. PS031. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Canan Eren Dağlı, Recep Akgedik, Berna Botan Yıldırım, Rezzan Günaydın. Adalimumab ve Etanercept tedavisi ile gelişen Astım: 2 olgu sunumu. Sözel Sunu Bildiri Oturumu 3 [Astım ve Allerji]. Sözel Sunu SS013. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Berna Botan Yıldırım, Canan Eren Dağlı, Recep Akgedik, Osman Bektaş, Selen Uslu. Hipertiroidi ilişkili Pulmoner Hipertansiyon. Sözel Sunu Bildiri Oturumu 14 [Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar] Sözel Sunu SS078. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Harun Karamanlı, Aysel Kıyıcı, Bilal Arık, Duran Efe, Recep Akgedik. Obstrüktif Uyku Apnesinin İskemi Modifiye Albumin ve Karotis İntima Media Kalınlığı Üzerine Etkisi. Sözel Sunu Bildiri Oturumu 28 [Uykuda Solunum Bozuklukları]. Sözel Sunu SS164. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 16-20 Mart 2016. Belek / Antalya.

Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak. Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu. EP-047. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015. Çeşme/İzmir

Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak. Postoperatif Lokalize Pulmoner Ödem Olgusu. EP-061. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015. Çeşme/İzmir

Recep Akgedik, Ali Bekir Kurt. Hemoptizi ile Başvuran bir Hastada Pulmoner Aspergilloma ve Mounier Kuhn Sendromu Birlikteliği / Mounier-Kuhn Syndrome in Addition to Concomitant Pulmonary Aspergillomas in a Patient with Hemoptysis. EP-174. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015. Çeşme/İzmir

Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak, Mürüvvet Akçay. Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu / Cat-Scratch Disease: A Case Report. EP-282. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015. Çeşme/İzmir

Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak. Mounier-Kuhn Sendromu Olgusu / Mounier-Kuhn Syndrome; A Case Report. EP-322 TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015. Çeşme/İzmir.

Harun Karamanlı, Faik İlik, Erdem İlgün, Recep Akgedik, Fatih Kayhan, Durdu Mehmet Yavşan. Fibromyalji ve Obstrüktif Uyku Apne Arasındaki İlişkisi. EP-385. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015. Çeşme/İzmir.

Harun Karamanlı, Fatih Aygün, Recep Akgedik. Obstriktif uyku apnesi şiddeti ile PR süresi arasındaki ilişkinin araştırılması. [EPS383]. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015. Antalya.

Harun Karamanlı, Fatih Kayhan, Recep Akgedik. OSA hastalarında depresif semptomların değerlendirilmesi. [EPS384]. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi. 1-5 Nisan 2015. Antalya.

Yasemin Kaya, Nilay Taş, Recep Akgedik, Havva keskin, Ebru Çanakçı, Ali Bekir Kurt. Toplum Kökenli Pnömoninin Ciddiyeti ile Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki. PS-281. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Belek/Antalya.

Recep Akgedik, Zeki Yüksel Günaydın, Berna Botan Yıldırım, Canan Eren Dağlı. Pulmoner Emboli mi? Akut Miyokard İnfarktüsü mü? Önce Hangisi Tedavi edilmeli? Sözel Sunu OK-11. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir

Recep Akgedik, Berna Botan Yıldırım, Yasemin Kaya, Canan Eren Dağlı. Yaygın Değişken İmmun Yetmezliğe(YDİY) Bağlı Tekrarlayan Pnömoni. Sözel Sunu OK-13. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir

Recep Akgedik, İlknur Aytekin, Ali Bekir Kurt, Canan Eren Dağlı. Westermark Belirtisi mi? Swyer-James/Macleod Sendromu mu? EP-067. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir.

Recep Akgedik, İlknur Aytekin, Ali Bekir Kurt, Canan Eren Dağlı. Zeytin Çekirdeği Aspirasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pnömoni Olgusu. EP-137. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir.

Berna Botan Yıldırım, Recep Akgedik, Şükran Akgedik, Hasan Nazaroğlu. Pulmoner Alveoler Proteinozis. EP-094. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir.

Recep Akgedik, Ali Bekir Kurt, Zeki Yüksel Günaydın. Akciğer Kanserini Taklit Eden Parankimal İnfarkt. EP-095. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir.

Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak, Canan Eren Dağlı. Hepatik Epiteloid Hemanjioendotelyoma’ya Bağlı Gelişen Restrüktif Akciğer Hastalığı ve Akut Solunum Yetmezliği Olgusu. EP-390. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir.

Recep Akgedik, Murat Karakahya, Şükran Akgedik, Şamil Günay. Okkült Folliküler Tiroid Karsinomunun İlk ve Tek Belirtisi Olarak Patolojik Kot Fraktürü; Nadir Bir Olgu EP-034. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2014. Çeşme/İzmir.

Recep Akgedik, Necla Hare Kurt, Şükran Akgedik, İlknur Aytekin, Ali Bekir Kurt. Lokalize Persitan Ronküse Neden Olan Endobronşial Lipom Olgusu. P469. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. 2-6 Nisan 2014. Antalya.

Recep Akgedik, Berna Botan Yıldırım, Şükran Akgedik, Ali Bekir Kurt. Epileptik Atak ve Okskarbazepin İlişkili Bir Diffuz Alveoler Hemoraji (DAH) Vakası. P428. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. 2-6 Nisan 2014. Antalya.

Recep Akgedik, Şükran Akgedik, Harun Karamanlı, Sema Uysal, Bülent Bozkurt, Duygu Özol, Zeki Yıldırım. Bleomisine Bağlı Deneysel Akciğer Fibrozisinde Resveratrol'ün Tedavide Etkisi Effect of Resveratrol on Treatment of Bleomycin Induced Pulmonary Fibrosis in Rats. Sözel Sunu. Sözel Sunu SS212. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi. 13-17 Nisan 2011. Antalya.

Harun Karamanlı, Duygu Özol, Recep Akgedik, Sema Uysal, Ramazan Yiğitoğlu, Zeki Yıldırım. KOAH'lı hastalarda Tiotropiyum Bromid'in akciğer inflamasyonu ve semptomlar üzerine etkisi. Influence of Tiotropium Bromid on airway inflammation and symptom in COPD patients. P206. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi. 13-17 Nisan 2011. Antalya.

Duygu Özol, Ayşe Çarlıoğlu, Harun Karamanlı, Recep Akgedik, Zeki Yıldırım. Tip 2 Diyabetli Hastalarda obstrüktif Uyku apnesine ait semptomların sıklığı ve diyabet komplikasyonları ilişkisi. P08. 2.Uyku Bozuklukları Kongresi –Kıbrıs, 17-21 Mart 2010.

Bülent Bozkurt, Harun Karamanlı, Recep Akgedik, Duygu Özol, Zeki Yıldırım. Masif Pulmoner Emboli ve Herediter Risk Faktörleri İlişkisi. P389. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. 5-9 Mayıs 2010. İstanbul.

Recep Akgedik, İsmail Kırbaş, Bülent Bozkurt, Duygu Ozol, Zeki Yıldırım. Vena Kava İnferior Filterlerinin Etkinliği ve Güvenilirliği: İlk Sonuçlar. Sözel Sunu TP306. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. 5-9 Mayıs 2010. İstanbul.

Cemile Koca, Duygu Özol, Recep Akgedik, Murat Aydın, Sema Uysal, Zeki Yıldırım, Ramazan Yiğitoğlu. Postmenapozal Kadınlarda, Astım Şiddetinde Obezite ve Adipokinlerin Rolü. Sözel Sunu TP038. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi. 8 -12 Nisan 2009, Antalya.

Recep Akgedik, Cemile Koca, Duygu Ozol, Murat Aydın, Zeki Yıldırım, Ramazan Yiğitoğlu. Postmenapozal Dönemdeki Astım Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı: Adiponectin-Leptin İlişkisi. Ps180. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi. 8 -12 Nisan 2009, Antalya.

Feridun Karakurt, Ayşe Çarlıoğlu, Recep Akgedik, Bülent Bozkurt, Zeki Yıldırım, Ayşe Işık, Ebru Uz, Handan Çipil. İzole Sternum Kırığı İle Prezente Olan Primer Hiperparatiroidizm: Olgu Sunumu. P33.8. Medikal‐Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 5‐8 Kasım 2009.

Burcu Yanık, Recep Akgedik, Duygu Özol, Derya Gökmen. Postmenopozal dönemdeki astımlı hastalarda obezite, inhaler steroid ve osteoporoz ilişkisi. TÜSAD 2008.

*Duygu Özol, Recep Akgedik. Allerjik Rinitli Hastalarda Beden Kitle İndeks Oranları. TÜSAD 2007 kongresi. Solunum Dergisi Cilt: 9 Ek: 1 (2007).

*Ayşe Çarlıoğlu, Ayşe Işık, Mehtap Erkmen Uyar, Mustafa Köroğlu, Burak Uz, Rabia Alkan, Recep Akgedik. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya / Türkiye, Sep. 2006, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı, 196.

F. KİTAP BÖLÜMÜ

Olgular Eşliğinde Göğüs Hastalıklarına Güncel Pratik Yaklaşımlar / TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. ISBN: 978-605-4899-46-3. Yayın Tarihi: Mayıs 2016. Editörler; Doç. Dr. Arzu Ertürk, Prof. Dr. Duygu Özol. Bölüm: Olgu 19. Sayfa: 129-133 Nekrozitan Granülamatöz Lenfadenit. Yazarlar: Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak, Mürüvvet Akçay.

Olgular Eşliğinde Göğüs Hastalıklarına Güncel Pratik Yaklaşımlar / TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. ISBN: 978-605-4899-46-3. Yayın Tarihi: Mayıs 2016. Editörler; Doç. Dr. Arzu Ertürk, Prof. Dr. Duygu Özol. Bölüm: Olgu 32. Sayfa: 205-208. Postoperatif Solunumsal Semptomları Olan Olgu. Yazarlar: Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak.

Erken Tanı Rehberi. Editör; Prof Dr. Cengiz Yakıncı. Akademisyen Yayınevi. Bölüm 83. Konu başlığı: KOAH. Yazar: Recep Akgedik. 2015. 1. Baskı.Syf: 166-7.

G. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA KONUŞMACI OLARAK YAPILAN SUNUMLAR

İlginç Vaka Sunumları. Uzm. Dr. Recep Akgedik (Ordu Devlet Hastanesi). Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi Toplantısı. 2013 / Ordu.

Akciğer Hidatik Kistlerinde Klinik ve Radyoloji. Yrd. Doç. Dr. Recep Akgedik. Ordu Ünivesitesi Göğüs Hastalıkları. 7. Ulusal Hidatoloji Kongresi. 4-7 Eylül 2014, Ordu

Yoğun bakımda İMV’ye bağlı komlikasyonlar ile ilgili olgu sunumları ve toplantı sekreterliği. Yoğun Bakım Eğitim Toplantısı. ASYOD. Ordu Hilton Otel. 13. 06. 2015.

  • Görüntülediğiniz Hekim İle İlgili Online Randevu Alabilirsiniz

    Randevu Al
  • Görüş ve Önerilerinizi Buradan İletebilirsiniz

    Mesaj Gönder