Medikal Birimler ve Hizmetler / Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

 Fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bu hastalıklara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi edilmesine yardımcı olur. Yine sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.

  • Tıbbi hacamat - Kupa tedavisi

Hacamat, deri altında lenfatik kanallarda ve dokular arasındaki sıvıda biriken toksin, ağır metal gibi atıkların, kirli kanla birlikte vücuttan uzaklaştırılması amacıyla koruyucu hekimlikte ve bazı hastalıkların tedavisinde uygulanmış genel bir tedavi yöntemidir.

  • Sülük tedavisi
  • Akupunktur

İğne, lazer ışınları, elektrik uyarısı, ısıtma bilimsel uyarı yöntemleri ile cilt üzerinde özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulama yöntemini ifade eder.