Tıbbi Birimler / Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç Hastalıkları bölümünde ayrıntılı fizik muayene ile laboratuvar tahlilleri, radyolojik incelemeler, gerekli durumlarda ise endoskopik ve kardiyolojik incelemeler gibi tüm tetkikler kullanarak hastalıkların erken tanısı sağlanıyor. Hastaların sağlık sorunlarına en doğru yaklaşımla çözüm üretiliyor ve gereğinde teşhis-tedavi süreçleri diğer ilgili branşlarla birlikte yürütülüyor.