Tıbbi Birimler / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir.

Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir. Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde;

  • Tüm kas-iskelet sistemi hastalıklarının,
  • Tüm romatizmal hastalıkların,
  • Ağrılı durumların,
  • Sinir sıkışmalarının,
  • Beyin-omurilik ve periferik sinir felçlerinin,
  • İnme ve serebral palsi,
  • Eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı,
  • Spastisite,

Kırık, travma gibi hastalık ve durumların akut-kronik durumlarının tanı, tedavi ve takibi Deva Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlanmaktadır.