Tıbbi Birimler / Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Özel Deva Hastanesi Göğüs Cerrahisi polikliniği, göğüs boşluğunda yerleşen organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır. Göğüs hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgili polikliniğimizde modern tıp ve modern teknoloji imkanlarından yararlanılarak başarılı tedaviler gerçekleştirilmektedir.