Tıbbi Birimler / Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümü, hastaların kalp sağlıklarını korumak, var olan kalp hastalıklarını uluslararası standartlarda teşhis ve tedavi etmek için çalışıyor. EKG, eforlu elektrokardiyografi ve renkli doppler cihazlarıyla; kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozukluğu, kalp kapağı hastalıkları, aort damar hastalığı, anjiyografi, bypass, kalp pili, hipertansiyon ve doğumsal kalp hastalıkları ideal başarı oranlarıyla tedavi edilmesi ve süreçlerin incelenmesi gerçekleştiriliyor.