0 342 211 99 00

Tıbbi Birimler

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

İlaç ya da diğer yöntemlerle tedavi edilememiş hastalıkların, yaralanmaların veya vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ve uygun şekline dönüştürülmesine cerrahi denir.
Genel Cerrahi; tanı ve ameliyat sonrası tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji(röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiyografi, kolanjiyografi), Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.
Bölümün bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.
Genel Cerrahi Bölümünün ilgi alanı oldukça geniş olduğu için birçok disiplin ile koordineli olarak çalışması gerekir. Özel Deva Hastanesi olarak hekim kadromuzu bu doğrultuda oluşturuyor, Genel Cerrahi hekimi ile verdiğimiz uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerinde, diğer branşları da tanı ve tedavi süreçlerine entegre ediyoruz.
Özel Deva Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde tanı ve tedavisini gerçekleştirebildiğimiz bazı hastalıklar;
• Akut ve kronik pankreatitler,
• Ameliyat sonrası oluşan fıtıklar,
• Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal fissür-fistül) ,
• Barsak tıkanmaları, kolon - rektum tümörleri/ iltihabi hastalıkları,
• Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları,
• Dalağın cerrahi hastalıkları,
• İnce barsağın cerrahi hastalıkları,
• Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri-kistleri,
• Karın duvarı ve kasık fıtıkları, göbek fıtığı
• Meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları,
• Mide kanseri,
• Pankreas kist ve tümörleri,
• Safra kesesi ve yolları- taşları ve tümörleri,
• Tıkanma sarılıkları,
• Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidi),
• Travmalar ve acil cerrahi,
• Yemek borusu kanseri ve iyi huylu hastalıklarıdır.
• Karın germe, karın duvarında sarkma
• Yanık tedavisi