0 342 211 99 00

Tıbbi Birimler

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Dünyada ve ülkemizde en çok ölüme sebep olan hastalıklar kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi süreçleri, tıpta yüksek uzmanlık, tecrübe ve teknolojik alt yapı gerektiren çok önemli alanlardan biridir. Özel Deva Hastanesi, gerek alanında uzman ve tecrübeli hekim kadrosu gerekse modern ve gelişmiş tıbbi cihaz ve donanımlarıyla Kardiyoloji alanında yüksek standartlarda hizmet veriyor. Girişimsel Olmayan (Noninvaziv) Kardiyoloji Bölümü
Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Bölümünün temel çalışma alanı Koruyucu Kardiyolojidir.Bireyleri kalp damar hastalıklarından korumayı, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmayı, tedavi etmeyi ve hatta geriye döndürmeyi amaçlar.
Girişimsel Olmayan İşlemler
• Hastalık risk ve taraması
• Yürüyüş bandı egzersiz (efor) testleri
• 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri
• Stres ekokardiografileri
• Holter(24 saat EKG) ve ambulatuvar kan basıncı izlemi
• Multidetektör BT ile kalsiyum taraması
• BT koroner anjiografi