0 342 211 99 00

Tıbbi Birimler

Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

Psikologlar ise; bireylerin günlük yaşamlarındaki iniş-çıkışlarla baş edebilmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.

Psikolojinin Amaçları ;

  • İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışır. (Örneğin: , Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki. Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir.

  • İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Davranışın nedenini saptamaya çalışır. Yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır.

  • İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek (öngörü, tahmin) ister.